Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groepsontwikkeling

Groepsontwikkeling

We besteden veel aandacht aan het groepsproces in de groep. Wie is de leider? De rustige? De helper? In een groep komen veel verschillende rollen voor. Ieder kind is anders en daardoor uniek. We besteden veel aandacht aan groepsvorming. Als kinderen zich goed voelen in de groep, kunnen ze beter samenwerken en meer kennis tot zich nemen. Door aandacht te besteden aan de groep als geheel en ieders unieke plek daarin, willen we ook pestgedrag voorkomen.

Bij het vormen van een groep zijn er vier fases waar de groep doorheen moet:
1. De formingsfase. Dit is de oriëntatiefase: Je kent elkaar nog niet echt goed. Je tast af wat de sfeer is, de groep is nog geen groep, maar 'los zand'. In deze fase is het maken van afspraken en procedures heel belangrijk.

2. De stormingsfase. Dit is de conflictfase: Er komen meningsverschillen. Kinderen worden geconfronteerd met groepsbelang en eigen belang. Ze leren oplossingsgericht te denken in plaats van elkaar dingen te verwijten. Ze leren feedback geven en ontvangen.

3. De normingsfase: In deze fase zijn de kinderen gewend aan elkaar. Er is een vanzelfsprekend gewenste cultuur. De kinderen weten wat 'normaal' is bij hun in de groep. 

4. De performingsfase: Dit is de perfecte situatie. De groep heeft het echt goed met elkaar. Ze kunnen elkaar vertrouwen en op elkaar bouwen.

Van de leerkracht vraagt het vaardigheden om dit proces te begeleiden. Deze moet zicht hebben op de verschillende fasen en zijn / haar gedrag daarop aanpassen. Soms moet ze coach zijn. Op een ander moment moet ze leider zijn, of manager. Voortdurend moet ze kiezen op welke manier de groep benaderd moet worden. Dit is een boeiend en leerzaam proces!

Binnen het team vinden we het groepsproces ook belangrijk. Ieder van ons heeft verschillende kwaliteiten. Samen kunnen we meer bereiken dan ieder apart.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work