Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

IPC

International Primary Curriculum

 

Het International Primary Curriculum (IPC) is een methode waarin de inhouden van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde thematisch worden aangeboden. Ook is er aandacht voor beeldende kunst, muziek, drama, maatschappelijke vorming en bewegingsonderwijs. We kiezen er dus voor om deze vakken in samenhang met elkaar aan te bieden. Het is aangetoond dat door leerstof in samenhang en op verschillende manieren aan te bieden, de kennis ook beter beklijft.

Per thema komt een heel aantal leerdoelen aan de orde. Het verschilt per thema of het meer over het ene of het andere vakgebied gaat. Behalve dat kinderen kennis opdoen over een bepaald thema (kennisdoelen), leren ze ook vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het opzoeken van informatie, onderzoek doen, een proef uitvoeren en samen leren (vaardigheidsdoelen).

Bij elk thema krijgt u informatie over het thema. Zo kunt u ook thuis aandacht besteden aan het thema waar we op school mee bezig zijn.

Afsluiting IPC- thema
Aan het einde van een IPC-thema sluit iedere groep / bouw het thema af met een activiteit. Dat kan een voorstelling, een inloopavond, tentoonstelling of iets vergelijkbaars zijn. Creativiteit, presentatievaardigheden en datgene wat de kinderen de afgelopen periode geleerd hebben staan bij de afsluitactiviteit centraal.

 

 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work