Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Meerbegaafdheid

Voor meer- of hoogbegaafde leerlingen, werken we op De Vuursteen met de methode Levelwerk.

Levelwerk

Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs, ontwikkeld door Jan Kuipers, senior adviseur bij Cedin en expert op het gebied van hoogbegaafdheid.
Levelwerk staat los van andere methodes. De leerling werkt feitelijk op twee sporen, een gecompacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn: Levelwerk.
  
Levelwerk is en methode voor hoogbegaafdheid, een doorlopende leerlijn van groep 3 t/m 8.
Recente ontwikkelingen tonen aan dat er speciale scholen voor (hoog)begaafde leerlingen worden opgericht. Waar deze scholen kiezen voor segregatie, streeft Levelwerk naar integratie: een passend leerstofaanbod in uw eigen school. 

Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden.

Elke groep heeft zijn eigen box. In elke box zitten de juiste materialen inclusief een begeleidingsmap waarin precies staat wat de kinderen elke periode moeten doen. U heeft een kant-en-klare methode voor (hoog)begaafdheid op school, in elke klas.

Doorlopende technieklijn
In elke Levelwerk box zitten techniekmaterialen met opbouwende moeilijkheid, van echte constructie, tandwielen, elektriciteit, duurzame energie tot en met het opwekken van je eigen energie. Met korte en duidelijke opdrachtkaarten waarop open ontwerpopdrachten staan. Ontwerpend leren helpt leerlingen verder in hun creatieve denkproces.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work