Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Vroeg Engels


Vroeg Engels

Op De Vuursteen kiezen wij ervoor om vanaf groep 1/2 te starten met het vroeg vreemdetalenonderwijs: Engels.

 

Het vroeg starten met tweede taal heeft een aantal voordelen:

  • Jonge kinderen hebben het vermogen om een taal spelenderwijs te leren. Na het tiende levensjaar neemt dit vermogen af en verloopt het taalleerproces moeizamer.
  • Het leren van een tweede taal op jonge leeftijd leidt tot een betere uitspraak.
  • De algemene vaardigheid om talen te leren wordt groter. Dit komt ten goede aan de verwerving van de moedertaal en andere talen.

 

De kinderen van groep 1/2 krijgen geen Engelse les in de traditionele zin van het woord. Tijdens een Engelse les spelen, zingen en werken ze in het Engels. Zo groeit hun woordenschat spelenderwijs  en ontwikkelen ze een goede uitspraak.  Zodra de Engelse les begint, draagt de leerkracht een 'marker'. Hierdoor is het voor de kinderen duidelijk en herkenbaar dat er wordt omgeschakeld naar het Engels.

In de onderbouw is vooral aandacht voor luister- en spreekvaardigheid. In groep 3 en 4 ligt er minder nadruk op het Engels. Zij houden hun Engels vooral bij in plaats van nieuwe dingen te leren. In deze periode is er namelijk vooral veel aandacht voor het leren lezen en schrijven in het Nederlands. In de bovenbouw worden ook Engelse lees- en schrijfvaardigheid belangrijk.

 

Onderzoek heeft aangetoond dat meer, beter en vroeger Engels goed is voor alle kinderen. Ook voor taalzwakke en anderstalige leerlingen. Hun vaardigheid in het Engels blijkt de ontwikkeling van het Nederlands niet te vertragen of bemoeilijken, maar waarschijnlijk zelfs te versterken! Voor alle kleuters is Engels een nieuwe taal. De niet-Nederlandstalige kleuters hebben hetzelfde beginniveau en kunnen zich net zo competent voelen als de Nederlandstalige kleuters.


Methode
Ipockets is een digitale lesmethode voor de onderbouw ( groep 1 t/m 4). Door middel van liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en videomateriaal ontdekken de leerlingen op een interactieve, speelse manier de Engelse taal.

Vanaf groep 5 leren de leerlingen met de methode Our Discovery Island op een efficiënte en leuke manier Engels. De methode is internationaal erkend en zorgt voor een hoger eindniveau dan andere in Nederland beschikbare lesmethoden Engels.

Ipockets vormt samen met Our Discovery Island een geheel doorlopende leerlijn Engels voor groep 1 t/m 8. 
Het eindniveau van onze leerlingen in groep 8 is voldoende hoog om in te stromen in Tweetalig Onderwijs (TTO) in het voortgezet onderwijs.

 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work