Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Financiën

 De verschillende ouderbijdrages betaalt u via Wiscollect.

U kunt hierover lezen in deze brief.

Ouderbijdrage

Wij vragen alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage voor ieder schoolgaand kind: de vrijwillige ouderbijdrage. Met de ouderbijdrage worden allerlei zaken bekostigd, waarvoor de overheid geen vergoeding geeft, maar die toch in hoge mate sfeer- en kwaliteitsverhogend zijn voor de leerlingen op school. Daarbij kunt u denken aan Sinterklaas, kerst- en paasfeest, projecten, excursies, extra materiaal voor de schoolbibliotheek.

Het bedrag voor het komend schooljaar is vastgesteld op € 31,00 per kind. Binnen dit bedrag is € 5,00 opgenomen voor het onderhoud, de aanschaf of in de toekomst voor de vervanging van de speeltoestellen op het schoolplein.
Als uw kind na de kerstvakantie op school komt, betaalt u de helft van het jaarbedrag. Informatie over de wijze van betalen ontvangt u per schoolmail.

Het liefst zien wij dat u gebruik maakt van automatische incasso. Dit geeft weinig administratieve werkzaamheden en is kostenbesparend. Het geld dat we daarmee uitsparen komt weer ten goede van de leerlingen.

De afspraken rond de vrijwillige ouderbijdrage vindt u op de website van CNS: www.cnsede.nl


Aanvullende ouderbijdrage

Wij vragen naast de vrijwillige ouderbijdrage van €31,00 per leerling een extra vrijwillige bijdrage van €17,50 per leerling. Deze bijdrage vragen wij, omdat wij graag onze leerlingen extra activiteiten en voorzieningen blijven aanbieden, omdat we ze belangrijk vinden voor de school en het onderwijs.
Denk aan activiteiten die voortvloeien uit IPC, zoals schoolexcursies, en de groepsvormende dagen etc. Onze school vraagt deze bijdrage, omdat het ministerie voor bepaalde zaken en activiteiten niet voldoende of geen geld beschikbaar stelt.
Wij gaan niet op schoolreis en vragen in plaats daarvan een aanvullende bijdrage voor bovengenoemde activiteiten. Voor het schoolkamp in groep 8 wordt een bijdrage gevraagd.
De hoogte van deze aanvullende vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in de Medezeggenschapsraad vastgesteld.


Gemeente Ede geeft bijdrage voor extra schoolkosten

Een excursie, gymkleding of een (vrijwillige) ouderbijdrage. Allemaal extra kosten die u misschien maar moeilijk, of zelfs helemaal niet, kunt betalen. Toch wilt u graag dat uw kind aan deze schoolactiviteiten meedoet. Hieronder leest u hoe de Gemeente u kan helpen. De Gemeente Ede geeft mensen met lage inkomens een bijdrage voor indirecte schoolkosten. Voor het schooljaar 2015-2016 kunt u maximaal € 125,- ontvangen voor elk kind dat op de basisschool zit.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Ede: www.ede.nl

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work