Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?
Als school willen wij de leerlingen hun verantwoordelijkheid laten nemen met betrekking tot schoolse zaken. Op deze manier kunnen de leerlingen invloed uitoefenen op hun eigen omgeving. Door een Leerlingenraad wordt er een beroep gedaan op de competenties van leerlingen, ze worden serieus genomen in wat ze te zeggen hebben. Ze krijgen inzicht in besluitvorming en de uitvoering hiervan. Ook de relaties tussen de leerlingen onderling en tussen de leerlingen en de school worden versterkt.

Doel:
Via de Leerlingenraad willen we een aantal doelen bereiken:
    -    actief burgerschap bij de leerlingen stimuleren 
    -    leerlingen leren naar elkaar te luisteren 
    -    leerlingen leren om respectvol met elkaar in gesprek te gaan 
    -    betrokkenheid met elkaar en met de school vergroten 
    -    verantwoordelijk gedrag uitlokken en stimuleren 
    -    het eigen belang opzij leren zetten in het belang van een ander

De leerlingen schrijven van iedere bijeenkomst een verslag, waarin de vergaderpunten en actieplannen naar de groepen worden teruggekoppeld.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work