Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Dagarrangementen

Dagarrangementen


De maatschappelijke werkelijkheid is dat steeds meer ouders (fulltime) gaan werken, waardoor andere schooltijden en een uitgebreidere opvang onontkoombaar zijn.  Het kind mag niet de dupe worden van deze ontwikkelingen, maar moet de ruimte krijgen om te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Samen met de buitenschoolse opvang willen we tot een samenhangend aanbod van onderwijs, opvang en vrije tijd komen, waarbij het welzijn van het kind voorop staat. 
Door het 'vijf-gelijke-dagen-rooster', dat wij op De Vuursteen hanteren, hebben kinderen elke middag tijd om te spelen, te sporten, muziek te maken of op ander manieren hun vrije tijd te (leren) besteden. Dat kan thuis, maar ook als onderdeel van een dagarrangement.
Een goede afstemming tussen al deze activiteiten komt de veelzijdige ontwikkeling van uw kind(eren) ten goede.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Partou biedt onze leerlingen, op maandag- t/m vrijdag van 14.00 – 18.30 uur naschoolse opvang aan.
Partou heeft muziek, bewegen en buitenspelen als bso-accent.
Het aanbod sluit zoveel mogelijk aan op de vrijetijdsbesteding van de kinderen: het kind staat centraal!
Manager Maartje Voerman en het team heten u van harte welkom. Voor meer informatie of een rondleiding; belt u dan met Maartje Voerman tel. 0318-486581 of loopt u een keer binnen bij de BSO

Via de website vraagt u gemakkelijk een rondleiding aan: www.partou.nl


De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work