Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Identiteit

Identiteit


De Vuursteen is een christelijke basisschool. Wij geven op onze school het christelijk onderwijs op een eigentijdse, open manier gestalte. Wij brengen onze leerlingen van harte in aanraking met het christelijk geloof. De verhalen in de Bijbel zijn uitgangspunt voor ons denken en handelen. We nemen een voorbeeld aan wat Jezus Christus ons heeft voorgeleefd en geleerd.

Voor ons heeft identiteit met alle aspecten van het school- zijn te maken. Gedurende de schooldag wordt onze identiteit zichtbaar in de omgang met elkaar, het hanteren van waarden en normen en het zijn van een voorbeeld voor de leerlingen.

Voor de leerlingen ziet het er praktisch als volgt uit:
We beginnen iedere dag met een dagopening. De leerkracht vertelt vaak een verhaal uit de Bijbel. Na het vertellen van het verhaal spreken leerkrachten en leerlingen met elkaar over wat dit verhaal, dat zo lang geleden gebeurd is, nu voor ons voor het leven van alledag te betekenen heeft. Wij leren de leerlingen christelijke liederen. Verschillende bundels en ook het liedboek voor de kerken worden als bron gebruikt. De liederen passen bij de leeftijd van de leerlingen. We beginnen en sluiten de dag af met een gebed.
De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work