Ons onderwijs

Methodes

Wij stemmen ons aanbod en onze werkvormen af op de eisen die het voortgezet onderwijs en de maatschappij stellen. Leergebied overstijgende vaardigheden zoals kiezen, plannen, beoordelen en registreren leren we de kinderen onder andere tijdens de IPC-lessen.

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs is onderwijs bieden dat aansluit bij uw kind. Wij werken vanuit een zorgstructuur met als doel het leerproces te volgen. Waar nodig differentiëren we in tempo en/of leerstof.

Lees meer

Schoolontwikkeling

We werken vanuit het gedachtengoed van De Lerende Organisatie. Het team van De Vuursteen wil van en met elkaar leren. Door goed te reflecteren, open te staan voor feedback en het doen van kwaliteitsmetingen verbeteren we ons onderwijs steeds.

Lees meer