Over de organisatie

Welkom op De Vuursteen!

Niet ver van de plek waar de school staat, zijn duizenden vuurstenen gevonden bij een archeologische opgraving. Misschien leerden kinderen van een oeroude stam hier hoe ze met die stenen vuur konden maken. De Vuursteen werd de naam en het symbool voor onze school, want met de vonken van een vuursteen kan in ieder kind een verlangen naar inzicht en kennis ontstoken worden.

Bij de kleuters vormen de jongste en oudste kleuters samen één groep. Uw kind krijgt spelenderwijs uitdaging bij het versterken van de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de denkontwikkeling.  

Vanaf groep 3 werken we in principe met homogene groepen. Elk kind is anders in wat het kan en in wat het nodig heeft. We spelen daar met ons onderwijs zo goed mogelijk op in. Door differentiatie komt de leerkracht tegemoet aan de onderwijsbehoeften van ieder kind.