Ouderinformatie

Aanmelden van uw kind

Heeft u interesse in onze school of wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor De Vuursteen? Dat kan! Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek.

Lees meer

Praktische informatie / schoolgids

Belangrijke informatie over De Vuursteen vindt u in onze schoolgids. Deze gids wordt elk jaar opnieuw uitgebracht in samenwerking met de medezeggenschapsraad. De nieuwste versie van de schoolgids vindt u hier.

Lees meer

Vakanties en vrije dagen

De schoolvakanties stemmen wij elk jaar af met het bestuur van CNS Ede en andere onderwijsorganisaties in de gemeente Ede. Naast de vakanties heeft het team ook diverse studiedagen. Op deze dagen is er geen les.

Lees meer

Ziekte, verlof, verzuim

Is uw kind ziek, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht via de Parro-app.   Wilt u een aanvraag voor verlof indienen? Dat kan via het verlofformulier. 

Lees meer

Opvang buiten schooltijden

In Ede zijn diverse BSO’s te vinden waar verschillende kinderen van onze school naartoe gaan.

Lees meer

Financiën

Wij vragen alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage voor ieder schoolgaand kind: de vrijwillige ouderbijdrage. Met de ouderbijdrage bekostigen we feesten en activiteiten.

Lees meer

Ik heb een vraag/opmerking. Wat nu?

Op De Vuursteen werken we graag samen. Het delen van informatie is belangrijk en we gaan graag het gesprek met u aan. Teamleden op school zijn te benaderen via Parro. Stuurt u een berichtje of belt u even. Heeft u het idee dat er iets anders nodig is? Geeft u dat dan ook aan. Dat kan bij verschillende personen: bij de leerkracht, de intern begeleider, de schoolleider of de vertrouwenspersoon.

Lees meer