Ons team

Op De Vuursteen werken dit schooljaar 32 personeelsleden, waaronder een directeur, twee intern begeleiders, twee MT-leden die ook leraar zijn, 21 groepsleraren, één vakleerkracht gym, vier onderwijsassistenten, een administratief medewerker en een conciërge. Deze personeelsleden vormen samen met de leerlingen en ouders een team. We hebben elkaar allemaal nodig en leren van en met elkaar.

Bart Scheffer

Directeur

‘Elk kind verdient een kansrijke toekomst!’

Als directeur zet ik mij in om alle kinderen een kans te geven om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Samen bouwen aan een mooie, kansrijke toekomst voor elk kind! Belangrijke voorwaarde is dat we met elkaar om het kind heen staan en samenwerken om te komen tot de beste kansen. Daar ga ik elke dag, samen met al mijn collega’s, vol energie voor aan de slag. Samen maken we er een mooie school van!

Heidi van der Kruijff

Directeur ad-interim

“Aandacht geeft groei”
De Vuursteen is een prachtige school waar het team zich iedere dag weer met hart en ziel inzet voor de kinderen.
Als interim directeur mag ik een tijdje optrekken met iedereen die verbonden is aan de school. Kinderen, ouders en team.
Door samen te werken en samen te ontwikkelen, ontstaat er groei. Groei op allerlei gebieden. Daar draag ik graag aan bij.

Ellen Adamse

Intern Begeleider

Ieder kind is uniek! Zo vanzelfsprekend, toch iedere dag opnieuw een uitdaging om de talenten van een kind tot zijn recht te laten komen. Als intern begeleider denk ik graag mee met ouders, leerkrachten en externe partijen over goed onderwijs. Onderwijs dat stimulerend is voor onze leerlingen, zodat ze later met ‘een goed gevulde rugzak’ verder gaan!

Mariëlle Lankhuijzen

Intern Begeleider ad-interim

Kelly van Harn

Leerkracht groep 1/2A

Renske den Hoed

Leerkracht groep 1/2B

Door oog te hebben voor elk kind en vanuit thema’s te spelen en te leren wil ik mooi en goed onderwijs geven. Samen een rijke leeromgeving maken waarin ik de kinderen in hun spel mag begeleiden vind ik waardevol! Creativiteit mag natuurlijk niet ontbreken: op naar veel genietmomenten in de klas!

Ineke Heije

Leerkracht groep 1/2B

Annelieke Schouten

Leerkracht groep 1/2C

Christine Martini

Leerkracht groep 1/2C

Het blijft bijzonder bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Ik wil als leerkracht ieder kind zien met alle unieke eigenschappen. Ik streef naar een positieve sfeer in de klas, waar kinderen zich veilig voelen. Samen gaan we vanuit een inspirerend startpunt op ontdekkingstocht binnen een thema. Ik geniet van een rijke speel- en leeromgeving waar kinderen spelenderwijs tot betekenisvol leren komen.

Arjanne Geschiere

Leerkracht groep 1/2D

Ik geloof dat veiligheid de basis is voor een rijke ontwikkeling. Door elke dag een één-op-één moment met ieder kind te hebben, onderlinge vriendschappen te stimuleren en korte lijnen met ouders te onderhouden, hoop ik mijn leerlingen tot bloei te zien komen. Daarbij mag humor niet ontbreken, want lachen is gezond en zorgt voor ontspanning tussen het leren door.

Dorieke Hooijer

Leerkracht 3A

Lisanne Visser

Leerkracht groep 3A

Al van jongs af aan wil ik maar 1 ding : juf worden! Het allermooiste aan mijn vak vind ik het enthousiasme van kinderen en ze zien groeien in hun ontwikkeling. Hoe trots kunnen ze zijn als ze iets snappen of als iets lukt? Ik vind het belangrijk om elk kind een veilige plek te bieden waar ze zichzelf mogen zijn. Zo kunnen ze het beste tot bloei komen!

Marga van ’t Hoenderdaal

Leerkracht groep 3B

Elisabeth Diesman

Leerkracht groep 3B

Ik vind het belangrijk dat ieder kind zich gezien en geliefd voelt om wie hij is. Ik probeer een leeromgeving te creëren waar kinderen zich kunnen ontwikkelen met hun eigen unieke kwaliteiten en talenten. Een plek waar tevens ruimte is voor spel, beweging, gezelligheid en ontmoeten. We leren van en met elkaar! Ik hoop de leefwereld van kinderen te vergroten door o.a. veel aandacht te geven aan lezen, boeken en verhalen.

Babette Groeneveld

Leerkracht groep 4A

Het individuele kind staat bij mij voorop. Ik vind het belangrijk dat een kind zijn eigen gaven en talenten leert kennen, maar hiernaast ook die van zijn medeleerlingen. Ik wil kinderen voorbereiden op een steeds veranderende wereld waarin zij na hun schoolcarrière in moeten participeren. Dit doe ik aan de hand van structuur, veel positiviteit en enthousiasme.

Mariska Verwoert

Leerkracht groep 4B

Het werken met kinderen doe ik met veel plezier! Door orde en structuur te scheppen weten de kinderen waar zij aan toe zijn en komen zij tot leren. Bovendien is het elke dag mijn doel om de kinderen uit te dagen met plezier te leren en een gevoel van succes te laten ervaren. Er is natuurlijk ook ruimte voor grapjes en ontspanning. Op deze manier hoop ik ervoor te zorgen dat elk kind aan het einde van de schooldag met een fijn gevoel naar huis gaat.

Ciska Mooibroek

Leerkracht groep 5A

Wat is het fijn om te werken op De Vuursteen! Met het team werken we samen aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
De spontaniteit, openheid, betrokkenheid en leergierigheid van de leerlingen maken mij elke dag weer enthousiast voor het onderwijs dat wij mogen bieden.
Bewegend leren past helemaal bij mij, mijn groep zie je dan ook vaak lopen, rennen en springen tijdens het leren!

Mariëlle Bos

Leerkracht groep 5B

Geen dag in mijn klas is hetzelfde. Leerzame, leuke, grappige, soms ook verdrietige momenten delen met de kinderen, wat is het een mooi vak!
Ik vind het geweldig om samen met de kinderen te werken aan hun ontwikkeling, elk op zijn of haar eigen niveau. Om zo de kinderen klaar te stomen voor de maatschappij waar ze straks zelfstandig in mogen gaan deelnemen.

Linda Bloem

Leerkracht groep 5B en 4B

Voor mij als leerkracht is elke dag weer anders. Het mooiste aan mijn vak vind ik de nieuwsgierigheid en open blik van elk kind. Om kinderen tot leren te laten komen moeten zij zich veilig voelen. Daarom vind ik een goede sfeer in de klas erg belangrijk. Elk kind moet zich gezien, gehoord en veilig voelen.

Marieke Faas

Leerkracht groep 6

Als leerkracht geniet ik ervan om intensief bij een groep betrokken te zijn. Dat een groep zich steeds verder ontwikkelt vind ik het leukste van mijn vak. Niet alleen op cognitief vlak maar zeker ook als groep samen. De lessen Vreedzame School zijn een rode draad door de week heen. Tijdens het IPC-thema mag ik de kinderen kennis laten maken met de wereld, geschiedenis, techniek en natuur. Ik vind het mooi om te zien hoe een groep steeds meer vaardigheden ontwikkeld om informatie te vinden en begrijpen. Als leesspecialist vind ik het belangrijk om mooie jeugdliteratuur in de klas centraal te stellen om zo kinderen kennis te laten maken met veel boeken.

Eline Hazeleger

Leerkracht groep 7A

Voor mij geldt: “Een dag niet gelachen is een dag niet geleerd.” Ik zoek naar plezier in het leren. Ik geniet van het contact met mijn klas en ik voel enthousiasme en een sterke ‘drive’ om samen hoge doelen te behalen.

Marleen Uithol

Leerkracht groep 7A

Marijn Kroodsma

Leerkracht groep 7B en 6

Voor mij is het belangrijk dat kinderen zich gehoord en gezien voelen. Als leerkracht wil ik het verschil maken voor elk kind. Dit kan alleen als de kinderen zich veilig voelen en je vertrouwen. Vanuit deze vertrouwensrelatie wil ik de kinderen boeiend onderwijs bieden en een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling. Samen met de kinderen maken we er een onvergetelijke en leerzame tijd van!

Heidi Craanen

Leerkracht groep 7B

Ik vind het onderwijs een fantastisch, afwisselend en uitdagend vak. Het is een voorrecht om een tijdje op te kunnen trekken met de kinderen en ze te mogen begeleiden bij het leren en ontwikkelen en samen met hen te leren wat hun talenten en kwaliteiten zijn.

José Fredrikze

Leerkracht groep 8

Angela Lourens

Leerkracht groep 8

‘s Morgens binnenkomen in de groep en je toch wel een beetje thuis voelen, dat vind ik belangrijk! Als kind breng je heel wat uren per week door op school, daarom werk ik graag aan een goede en fijne sfeer. Op die manier kan een kind zich ontwikkelen en tot leren komen. Groep 8 is een jaar vol toffe momenten met als aftrap een kamp en als afsluiting een musical. En wat groeien ze in dat jaar! Aan het eind zijn ze er echt klaar voor…..Klaar om die nieuwe stap te zetten richting het voortgezet onderwijs. Ik vind het gaaf om een jaar lang met ze op te trekken in dit spannende maar vooral leuke schooljaar.

Chantal Langen

Leerkracht ondersteuning

David Gundelach

Vakleerkracht gym

Jaaike van der Dussen

Begeleider Bouw!

Als onderwijsassistent werk ik met leerlingen die met het leesinterventieprogramma Bouw oefenen. Het is leuk om het enthousiasme te zien waarmee de leerlingen oefenen en de stappen die ze maken in het leesproces. Daarnaast ondersteun ik de leerkrachten uit groep 3, begeleid leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken en leerlingen voor wie  een extra uitdaging fijn is.

Liselotte van Rheenen

Onderwijsassistent

Met mijn enthousiasme ga ik aan de slag met de leerlingen. Ik vind structuur, duidelijkheid en samen erg belangrijk. Kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen vind ik ook belangrijk. Ik kijk naar de dingen die wel lukken en ga voor veel succeservaringen. Als de leerlingen vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen maak je mij erg blij.

Marlien op den Dries

Onderwijsassistent

Kinderen de liefde en aandacht geven die ze nodig hebben, zodat ze zich gezien en gehoord voelen en op die manier tot bloei komen. Als onderwijsassistent heb je de tijd om een op een met leerlingen te gaan zitten en ze te helpen waar dat nodig is. Het is mooi om te zien als kinderen trots zijn op zichzelf omdat hun harde werken zijn vruchten heeft afgeworpen. Ook kan ik collega’s werk uit handen nemen in ondersteunende taken, zodat zij meer tijd hebben om zich te focussen op het groepsproces en het geven van de lessen.

Jolanda Poelarends

Onderwijsassistent

Als onderwijsassistent begeleid ik zowel groepjes als individuele leerlingen. Soms met rekenen, soms met lezen maar ook door een luisterend oor te bieden aan leerlingen. Ze even hun verhaal te laten doen waardoor ze weer zin hebben om aan de slag te gaan.Mijn dag is geslaagd als leerlingen zichzelf overwinnen en het gelukt is om toch die moeilijke som op te lossen of als ze weer stralen nadat ze er eerst echt geen zin in hadden.

Alice Radt

Administratief medewerker

Als administratief medewerker ondersteun ik de directeur, IB-er en alle collega’s. Van het bijhouden van de leerlingenadministratie, financiën tot het doen van bestellingen: eigenlijk alles op administratief gebied. Dat maakt het tot een leuke en afwisselende baan.

Gert-Jan Mulder

Conciërge