Ons team

Op De Vuursteen werken dit schooljaar 31 personeelsleden, waaronder een directeur, twee intern begeleiders, 21 groepsleraren, één vakleerkracht gym, vier onderwijsassistenten, een administratief medewerker en een conciërge. Deze personeelsleden vormen samen met de leerlingen en ouders een team. We hebben elkaar allemaal nodig en leren van en met elkaar.

Team

Bart Scheffer

Directeur

‘Elk kind verdient een kansrijke toekomst!’

Als directeur zet ik mij in om alle kinderen een kans te geven om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Samen bouwen aan een mooie, kansrijke toekomst voor elk kind! Belangrijke voorwaarde is dat we met elkaar om het kind heen staan en samenwerken om te komen tot de beste kansen. Daar ga ik elke dag, samen met al mijn collega’s, vol energie voor aan de slag. Samen maken we er een mooie school van!

Team

Esmee Stoel

Intern Begeleider

Als intern begeleider is het mijn missie om een fijne, veilige en goede leeromgeving te creëren voor de kinderen die bij ons op school zitten. Hierbij zoek ik graag de samenwerking met ouders, collega’s en, wanneer dit nodig is, externen. We willen namelijk allemaal hetzelfde: een gelukkig kind dat met plezier naar school gaat!

Team

Ellen Adamse

Intern Begeleider

Ieder kind is uniek! Zo vanzelfsprekend, toch iedere dag opnieuw een uitdaging om de talenten van een kind tot zijn recht te laten komen. Als intern begeleider denk ik graag mee met ouders, leerkrachten en externe partijen over goed onderwijs. Onderwijs dat stimulerend is voor onze leerlingen, zodat ze later met ‘een goed gevulde rugzak’ verder gaan!

Team

Annelieke Schouten

Leerkracht groep 1/2A, specialist jonge kind

Als leerkracht wil ik er voor ieder uniek kind zijn en oog hebben voor ieders kwaliteiten. Samen leren we van en met elkaar in een veilige en rijke omgeving waarin het spel centraal staat. Wat kan ik ervan genieten om de kinderen te zien groeien, ontwikkelen en plezier hebben met elkaar.

Team

Kelly van Harn

Leerkracht groep 1/2A en 4B, gedragsspecialist

Voor mij als leerkracht is een veilige omgeving het belangrijkst. Elk kind is uniek en moet gezien en gewaardeerd worden om zijn/haar kwaliteiten. Zij komen pas echt tot bloei in een veilige, rijke en uitdagende omgeving. Als leerkracht mag ik dit samen met de kinderen realiseren en geniet ik hier elke dag van!

Team

Renske den Hoed

Leerkracht groep 1/2B, bouwbegeleider onderbouw

Door oog te hebben voor elk kind en vanuit thema’s te spelen en te leren wil ik mooi en goed onderwijs geven. Samen een rijke leeromgeving maken waarin ik de kinderen in hun spel mag begeleiden vind ik waardevol! Creativiteit mag natuurlijk niet ontbreken: op naar veel genietmomenten in de klas!

Team

Lieneke de Boer

Leerkracht groep 1/2B

Ik vind het belangrijk dat alle kinderen zich veilig en gezien voelen. Ik bouw graag een goede relatie op met elk kind, want vertrouwen is de basis voor groei. We gaan aan de slag met allerlei thema’s en creëren daarmee een rijke leeromgeving. Op die manier prikkelen we de nieuwsgierigheid en creativiteit van elk kind. Met veel enthousiasme en humor maken we elke dag een feestje!

Team

Christine Martini

Leerkracht groep 1/2C

Het blijft bijzonder bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Ik wil als leerkracht ieder kind zien met alle unieke eigenschappen. Ik streef naar een positieve sfeer in de klas, waar kinderen zich veilig voelen. Samen gaan we vanuit een inspirerend startpunt op ontdekkingstocht binnen een thema. Ik geniet van een rijke speel- en leeromgeving waar kinderen spelenderwijs tot betekenisvol leren komen.

Team

Ineke Heije

Leerkracht groep 1/2C

Team

Marga van ’t Hoenderdaal

Leerkracht groep 3A, bouwbegeleider middenbouw

Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken. Het is erg leuk om te zien hoe hard ze ‘groeien’ en hoeveel ze leren in groep 3. Fijn dat ik daar als leerkracht mijn steentje aan mag bijdragen. Een veilige (werk) sfeer vind ik in de klas erg belangrijk. Elk kind mag gezien worden en er zijn. Pas dan komt het kind goed tot leren.  

Team

Elisabeth Diesman

Leerkracht groep 3A

Ik vind het belangrijk dat ieder kind zich gezien en geliefd voelt om wie hij is. Ik probeer een leeromgeving te creëren waar kinderen zich kunnen ontwikkelen met hun eigen unieke kwaliteiten en talenten. Een plek waar tevens ruimte is voor spel, beweging, gezelligheid en ontmoeten. We leren van en met elkaar! Ik hoop de leefwereld van kinderen te vergroten door o.a. veel aandacht te geven aan lezen, boeken en verhalen.

Team

Babette Groeneveld

Leerkracht groep 3B

Het individuele kind staat bij mij voorop. Ik vind het belangrijk dat een kind zijn eigen gaven en talenten leert kennen, maar hiernaast ook die van zijn medeleerlingen. Ik wil kinderen voorbereiden op een steeds veranderende wereld waarin zij na hun schoolcarrière in moeten participeren. Dit doe ik aan de hand van structuur, veel positiviteit en enthousiasme.

Team

Ciska Mooibroek

Leerkracht groep 4A, rekenspecialist

Wat is het fijn om te werken op De Vuursteen! Met het team werken we samen aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
De spontaniteit, openheid, betrokkenheid en leergierigheid van de leerlingen maken mij elke dag weer enthousiast voor het onderwijs dat wij mogen bieden.
Bewegend leren past helemaal bij mij, mijn groep zie je dan ook vaak lopen, rennen en springen tijdens het leren!

Team

Mariska Verwoert

Leerkracht groep 4B

Het werken met kinderen doe ik met veel plezier! Door orde en structuur te scheppen weten de kinderen waar zij aan toe zijn en komen zij tot leren. Bovendien is het elke dag mijn doel om de kinderen uit te dagen met plezier te leren en een gevoel van succes te laten ervaren. Er is natuurlijk ook ruimte voor grapjes en ontspanning. Op deze manier hoop ik ervoor te zorgen dat elk kind aan het einde van de schooldag met een fijn gevoel naar huis gaat.

Team

Linda Bloem

Leerkracht groep 5

Voor mij als leerkracht is elke dag weer anders. Het mooiste aan mijn vak vind ik de nieuwsgierigheid en open blik van elk kind. Om kinderen tot leren te laten komen moeten zij zich veilig voelen. Daarom vind ik een goede sfeer in de klas erg belangrijk. Elk kind moet zich gezien, gehoord en veilig voelen.

Team

Marieke Faas

Leerkracht groep 6A, ICO

Als leerkracht geniet ik ervan om intensief bij een groep betrokken te zijn. Dat een groep zich steeds verder ontwikkelt vind ik het leukste van mijn vak. Niet alleen op cognitief vlak maar zeker ook als groep samen. De lessen Vreedzame School zijn een rode draad door de week heen. Tijdens het IPC-thema mag ik de kinderen kennis laten maken met de wereld, geschiedenis, techniek en natuur. Ik vind het mooi om te zien hoe een groep steeds meer vaardigheden ontwikkeld om informatie te vinden en begrijpen. Als leesspecialist vind ik het belangrijk om mooie jeugdliteratuur in de klas centraal te stellen om zo kinderen kennis te laten maken met veel boeken.

Team

Janneke van Rossem

Leerkracht groep 6A

Naast mijn werk als orthopedagoog op SBO de Regenboog, sta ik dit schooljaar 1 dag voor groep 6A. Ik geniet er erg van om met de kinderen aan hun eigen ontwikkeling te werken, zowel hun didactische- als sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is voor mij erg belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en we het gezellig hebben als groep. Daar zet ik me graag voor in!

Team

Mariëlle Bos

Leerkracht groep 6B, gedragsspecialist

Geen dag in mijn klas is hetzelfde. Leerzame, leuke, grappige, soms ook verdrietige momenten delen met de kinderen, wat is het een mooi vak!
Ik vind het geweldig om samen met de kinderen te werken aan hun ontwikkeling, elk op zijn of haar eigen niveau. Om zo de kinderen klaar te stomen voor de maatschappij waar ze straks zelfstandig in mogen gaan deelnemen.

Team

Heidi Craanen

Leerkracht groep 5 en 6B, bouwbegeleider bovenbouw

Ik ben Heidi Craanen, leerkracht, coördinator meer- en hoogbegaafdheid en interne contactpersoon op De Vuursteen. Een Engels gezegde luidt: “It takes a village to raise a kid”. Zo complex, zo veelzijdig en intensief is het om een kind een goede basis te geven, dat kun je als leerkracht niet alleen. Mijn taak daarin is om samen met u, met het team en de medeleerlingen uw kind een fijne tijd op De Vuursteen en de best mogelijke voorbereiding te geven op de toekomst.

Team

José

Leerkracht groep 7, ICO

Team

Marijn Kroodsma

Leerkracht groep 7 en 8B

Voor mij is het belangrijk dat kinderen zich gehoord en gezien voelen. Als leerkracht wil ik het verschil maken voor elk kind. Dit kan alleen als de kinderen zich veilig voelen en je vertrouwen. Vanuit deze vertrouwensrelatie wil ik de kinderen boeiend onderwijs bieden en een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling. Samen met de kinderen maken we er een onvergetelijke en leerzame tijd van!

Team

Angela Lourens

Leerkracht groep 8A en 8B, rekenspecialist

‘s Morgens binnenkomen in de groep en je toch wel een beetje thuis voelen, dat vind ik belangrijk! Als kind breng je heel wat uren per week door op school, daarom werk ik graag aan een goede en fijne sfeer. Op die manier kan een kind zich ontwikkelen en tot leren komen. Groep 8 is een jaar vol toffe momenten met als aftrap een kamp en als afsluiting een musical. En wat groeien ze in dat jaar! Aan het eind zijn ze er echt klaar voor…..Klaar om die nieuwe stap te zetten richting het voortgezet onderwijs. Ik vind het gaaf om een jaar lang met ze op te trekken in dit spannende maar vooral leuke schooljaar.

Team

Eline Hazeleger

Leerkracht groep 8A

Voor mij geldt: “Een dag niet gelachen is een dag niet geleerd.” Ik zoek naar plezier in het leren. Ik geniet van het contact met mijn klas en ik voel enthousiasme en een sterke ‘drive’ om samen hoge doelen te behalen.

Team

David Gundelach

Vakleerkracht gym

Team

Jaaike van der Dussen

Onderwijsassistent, begeleider Bouw!

Als onderwijsassistent werk ik met leerlingen die met het leesinterventieprogramma Bouw oefenen. Het is leuk om het enthousiasme te zien waarmee de leerlingen oefenen en de stappen die ze maken in het leesproces. Daarnaast ondersteun ik de leerkrachten uit groep 3, begeleid leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken en leerlingen voor wie  een extra uitdaging fijn is.

Team

Liselotte van Rheenen

Onderwijsassistent

Met mijn enthousiasme ga ik aan de slag met de leerlingen. Ik vind structuur, duidelijkheid en samen erg belangrijk. Kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen vind ik ook belangrijk. Ik kijk naar de dingen die wel lukken en ga voor veel succeservaringen. Als de leerlingen vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen maak je mij erg blij.

Team

Jolanda Poelarends

Onderwijsassistent

Als onderwijsassistent begeleid ik zowel groepjes als individuele leerlingen. Soms met rekenen, soms met lezen maar ook door een luisterend oor te bieden aan leerlingen. Ze even hun verhaal te laten doen waardoor ze weer zin hebben om aan de slag te gaan.Mijn dag is geslaagd als leerlingen zichzelf overwinnen en het gelukt is om toch die moeilijke som op te lossen of als ze weer stralen nadat ze er eerst echt geen zin in hadden.

Team

Alice Radt

Administratief medewerker

Als administratief medewerker ondersteun ik de directeur, IB-er en alle collega’s. Van het bijhouden van de leerlingenadministratie, financiën tot het doen van bestellingen: eigenlijk alles op administratief gebied. Dat maakt het tot een leuke en afwisselende baan.

Team

Gert-Jan Mulder

Conciërge