Ziekte, verlof, verzuim

Ziekte

Is uw kind ziek, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht via de Parro-app.    

Verlof

Vanaf 4 jaar gaat uw kind naar school. Als uw kind 5 jaar of ouder is, is verlof buiten vakantieperiodes in principe niet toegestaan. Soms zijn er uitzonderingen. De leerplichtwet onderscheidt twee soorten toegestaan verlof:  
– Extra verlof als gevolg van het beroep van één van de ouders;  
– Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden.  

Wilt u een aanvraag voor verlof indienen? Dat kan via het verlofformulier.