Praktische informatie / schoolgids

Belangrijke informatie over De Vuursteen vindt u in onze schoolgids. Deze gids wordt elk jaar opnieuw uitgebracht in samenwerking met de medezeggenschapsraad. De nieuwste versie van de schoolgids vindt u hier.

Schooltijden

Wij werken met het vijf-gelijke-dagenmodel. Alle schooldagen zijn even lang: van 8.15-14.00 uur. Zo creëren wij structuur en zijn onderwijs, vrijetijdsbesteding en pedagogische zorg met elkaar verbonden. 

Filter op

sluiten
Filter op
19-03-2024

Handout ouderavond Mediaopvoeding 2024 – Lagendijk Empowering

Download
19-03-2024

Samenvatting Mediaopvoeding voor ukkies – maart 2024 – Lagendijk Empowering

Download
22-09-2023

Schoolgids De Vuursteen 2023-2024

Download
08-12-2022

Koersplan CNS Ede in het kort

Download
02-12-2022

Aspecten met betrekking tot de grenzen van de zorg

Download
02-12-2022

Schoolondersteuningsprofiel De Vuursteen

Download
02-12-2022

Informatiebrief luizencontrole

Wat te doen bij luizen?

Download
02-12-2022

Formulier medicijnverklaring

Download
02-12-2022

Leerlinggegevens wijzigen

Hier vindt u het mutatieformulier voor het doorgeven van wijzigingen aan de administratie

Download
02-12-2022

Aanvraagformulier extra verlof

Download
02-12-2022

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Hier vind u de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de stappen die daarbij genomen moeten worden.

Download
02-12-2022

Privacyformulier

Hier vindt u het formulier bezwaar tegen het publiceren van foto’s en video’s van uw kind(eren).

Download