Financiën

Wij vragen alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage voor ieder schoolgaand kind: de vrijwillige ouderbijdrage. Met de ouderbijdrage bekostigen we feesten en activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen of extra materiaal voor de schoolbibliotheek.

Naast de vrijwillige ouderbijdrage vragen wij ook een extra vrijwillige bijdrage voor activiteiten die voortvloeien uit IPC (International Primary Curriculum) zoals schoolexcursies en de groepsvormende dagen. Onze school vraagt deze bijdrage, omdat het ministerie voor bepaalde zaken en activiteiten niet voldoende of geen geld beschikbaar stelt.  

Het oudercomité beheert deze bijdragen en deelt jaarlijks een overzicht met de medezeggenschapsraad. Zo blijven uitgaven inzichtelijk voor iedereen.