Over onze school

Onze school

Op De Vuursteen ontdekken kinderen dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. Aan de hand van onze kernwaarden: inspiratie, vertrouwen, ontwikkeling, samen, verantwoordelijkheid en kwaliteit kunnen kinderen zich hier veilig en met kennis op voorbereiden. De Vuursteen is een lerende gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders. Een plek waar iedereen mag meedoen, waar we elkaar stimuleren en uitdagen om steeds verder te groeien en te ontwikkelen.

Over de organisatieBeleidIdentiteit

IPC (International Primary Curriculum)

Met IPC bieden wij onze zaakvakken thematisch aan. Dit vormt een rode lijn door de hele school waarbij we veel van en met elkaar leren. We ontwikkelen kennis, vaardigheden en inzichten door objectief onderwijs vanuit thema’s en methodes.

Ons team

Wij zijn een professionele school waarin directie en teamleden zich verantwoordelijk voelen om het beste uit ieder kind te halen. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten, want ook hier is leren van en met elkaar voor ons vanzelfsprekend.

Bekijk ons team

Medezeggenschapsraad (MR) en Oudercommissie (OC)

Samen met onze leerlingen, leerkrachten en ouders vormen wij een lerende gemeenschap. Ouderparticipatie vinden wij daarom heel belangrijk. De medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders en vormt een inspraakorgaan vooral voor nieuw en veranderend beleid op school. De oudercommissie denkt praktisch mee, coördineert en organiseert samen met het team allerlei activiteiten in de school. MR: mr.vuursteen@cnsede.nl OC: oc.vuursteen@cnsede.nl

Partners en sponsors

Wij horen bij onze omgeving. De wijk waarin onze school staat. We werken graag samen. Bijvoorbeeld met het samenwerkingsverband SWV Rijn en Gelderse Vallei, het JGZ en het CJG. Met Partou en andere organisaties voor kinderopvang, maar ook met de scholen voor voortgezet onderwijs en de lerarenopleiding van de CHE.

Lees meer

Stichting CNS Ede

Open en uitnodigend. Dat is wat wij zijn. Vanuit onze Christelijke identiteit bieden wij bijzonder goed onderwijs voor elke leerling in veilige, eigentijdse en uitdagende scholen. Uit alles wat we doen spreken vier woorden: vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap.

Naar website CNS Ede