Methodes

Vanaf groep 3 gaan wij aan de hand van methodes de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen en schrijven) aanleren. De volgende methodes worden door ons op school gebruikt:

 • Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen
 • Voortgezet technisch lezen: Estafette
 • Nederlandse taal: Staal Taal en Spelling
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL
 • Schrijven: Pennenstreken (groep 3 t/m 6)
 • Rekenen: Pluspunt
 • Godsdienstige vorming: Kind op Maandag
 • Topografie: Junior Bosatlassen Nederland, Europa en de Wereld
 • Bewegingsonderwijs: Bewegen in het basisonderwijs
 • Verkeer: Veilig Verkeer Nederland
 • Engels: Our Discovery Island

Overige lesactiviteiten

 • Expressieactiviteiten
 • Burgerschap en sociale integratie
 • ICT en computergebruik