Identiteit

Op De Vuursteen krijgt christelijk onderwijs op een open, eigentijdse en uitnodigende manier gestalte. De verhalen in de Bijbel zijn een inspiratie en een voorbeeld in ons denken en handelen. Dit wordt ook zichtbaar in de omgang met elkaar, het hanteren van waarden en normen en het zijn van een voorbeeld. Het geeft ons ook vertrouwen dat God met ons meegaat en voor ons zorgt.

Dagopening

We beginnen iedere dag met een dagopening. Twee of drie keer per week vertelt de leerkracht een verhaal uit de Bijbel. Na de vertelling praten we door over de betekenis van het verhaal voor het leven van alledag. We leren hier aandacht en respect te hebben voor elkaar, voor het milieu en mensen die het minder hebben.

Identiteit

De Vuursteen biedt elk kind een helpende hand, een luisterend oor en onvoorwaardelijke steun. Autonoom en met als doel de wereld te begrijpen en de waarheid te ontdekken. Vanuit onze christelijke identiteit reiken we kinderen inzichten en vaardigheden aan.