Externe vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenspersoon kan een ouder, kind of teamlid aankloppen met een klacht of probleem. Er zijn zowel binnen de school als daarbuiten plekken waar u terecht kunt.  

Interne contactpersoon  

Heeft u een klacht over ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, agressie of geweld en komt u er niet uit met de leerkracht of directie? Dan kunt u terecht bij onze interne contactpersonen. Op De Vuursteen zijn dat Heidi Craanen (h.craanen@cnsede.nl) en Elisabeth Diesman (e.diesman@cnsede.nl).  Zij vangen u op bij problemen, informeren over vervolgstappen en verwijzen u, indien nodig, door naar een behandelaar.

Externe contactpersoon

Als u een probleem of klacht hebt, gaan we graag eerst zelf het gesprek met u aan. Het eerste aanspreekpunt bij problemen is daarom de leerkracht. Contact met de schoolleider of de interne contactpersoon is de volgende stap. Komt u er met de school niet uit? Dan klopt u aan bij de externe vertrouwenspersoon. 

Sonja Tettero is de externe vertrouwenspersoon van CNS Ede. U kunt haar bereiken via sonja@vertrouwenszaken.nl of telefonisch via 06-24676470

Verdere stappen

Hebt u nog altijd geen oplossing voor uw probleem? Dan vragen wij u dit kenbaar te maken bij CNS Ede. Zij denken graag mee en kunnen, indien nodig, bemiddelen. Als dat onvoldoende blijkt, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Op basis van uw klacht kunnen de commissie en de externe vertrouwenspersoon ons aanbevelingen doen. Op de website van CNS Ede vindt u de klachtenregeling.